Free cookie consent management tool by TermsFeed

Multă lume se întreabă ce este ChatGPT, cum funcționează și ce poate face. O întrebare destul de firească, din moment ce ChatGPT are potențialul de a deveni unul dintre instrumentele cele mai revoluționare din domeniul descoperirilor tehnologice și AI. Totul a început în momentul în care OpenAI, laboratorul de cercetare a inteligenței artificiale, format din OpenAILP și a sa companie-mamă, OpenAI Inc., a pus la dispoziția publicului o platformă care dispune de o așa-zisă „capacitate artificială” de a răspunde la diferite întrebări ale utilizatorului, chiar la nivel conversațional. De fapt, ChatGPT poate chiar să creeze texte, să rezolve diferite probleme, dar și să creeze linii de cod în diferite limbaje de programare. Potențialul practic al ChatGPT este infinit. Din acest motiv, mulți utilizatori sunt uimiți și impresionați de capacitatea avută de a oferi răspunsuri cu valență personală, „umană”, adaptate în funcție de cerințele, așteptările utilizatorului uman, care interacționează cu inteligența artificială.

Pe de altă parte, când au aflat ce este ChatGPT și au interacționat cu platforma, o mare și variată parte din utilizatori au rămas cu sentimentul că aceasta are potențialul de a revoluționa nu doar mediul online, ci și felul specific în care în ziua de astăzi interacționăm cu computerele. Totuși, în cele din urmă știm faptul că inteligența artificială nu este superioară inteligenței umane, deși se bazează pe algoritmi și tehnici de învățare care imită foarte fidel modelul creierului uman și al sinapselor dintre neuroni. Cu toate acestea, inteligența artificială din ziua de astăzi nu poate atinge potențialul creierului uman, neavând plasticitatea necesară pentru a se adapta continuu la mediul înconjurător, respectiv la flexibilitatea acestuia. Chiar dacă ChatGPT se dovedește a fi deosebit de practic, încă se dovedește a fi deficitar din anumite puncte de vedere, ceea ce ne face să tragem concluzia că, deși este o platformă cu potențial practic însemnat, nu ar putea să înlocuiască sub nicio formă calitatea intervenției umane asupra unui text scris sau conversații.

Ce este ChatGPT?

Pe scurt, ChatGPT are trăsăturile unui chatbot, adică un software care are capacitatea de simula conversații umane, sociale, prin intermediul unui chat. Finalitatea acestei interacțiuni este de a oferi răspunsuri instante, prin intermediul mesajelor, la anumite întrebări sau mesaje scrise din partea utilizatorului. Dezvoltat de OpenAI pe baza modelului de limbaj autoregresiv lansat încă de la începutul anului 2020, GPT-3, ulterior perfecționat în forma GPT-3.5 (2022) și consolidat prin folosirea mecanismului de învățare profundă (deep learning), ChatGPT folosește modele lingvistice pe baza unui text inițial numit ”prompt”, pe care ulterior îl va continua prezicând în principal următorul cuvânt dintr-o serie de cuvinte.

”Prompt-ul” reprezintă un fel de translator între „limbajul uman” și „limbajul AI”. Astfel încât ChatGPT să genereze răspunsuri mult mai precise, conforme așteptărilor utilizatorilor, așadar care să nu prezinte valența artificială/superficială a unui limbaj de programare, modelul a fost instruit să învețe prin RLFH, adică „învățarea prin consolidare folosind feedback uman”. Prin urmare, deși momentan ChatGPT este abia la început, are potențialul de a-și rafina foarte mult răspunsurile oferite, ajungând chiar la calitatea unor răspunsuri cizelate, mult mai specifice și „pe subiect”, fără a-i da impresia utilizatorului că „ar vorbi” cu un chatbot, și nu cu o persoană cu rațiune și gândire proprii.

ChatGPT explicat pe scurt de către youtuber-ul Adrian Twarog

Cine a dezvoltat și creat ChatGPT?

Pentru a înțelege ce este ChatGPT, trebuie să știm și cine a dezvoltat acest sistem. OpenAI care se ocupă de inteligența artificială, cu sediul în San Francisco, renumită pentru modelul DALL-E de învățare profundă (care are capacitatea de a genera imagini bazându-se pe instrucțiuni sub formă de text – așa-numitele ”prompts”), sunt cei care au dezvoltat ChatGPT.

Cum funcționează ChatGPT?

Mecanismul din spatele funcționării ChatGPT se bazează pe inteligența artificială. Totuși, mai mult decât atât, ChatGPT este ceea ce în domeniul inteligenței artificiale poartă denumirea de ”LLMs”. Acronimul înseamnă ”Large Language Models”, adică „model lingvistic mare”. Așa cum și denumirea o spune, modelele lingvistice se bazează pe antrenamente de învățare extrem de lungi, fiind investite cu cantități enorme de date. Aceste date cu care modelele sunt antrenate au rolul de a le conferi capacitatea de a prezice cu strictețe care este cuvântul care urmează, în mod firesc și natural, într-o propoziție, putând fi capabil astfel să creeze texte și fraze coerente. Implicit, odată cu creșterea cantității de date introduse într-un model, crește direct proporțional și capacitatea respectivului model de a oferi și mai multe răspunsuri corecte, precise. Dintr-un comunicat al Universității Stanford, aflăm faptul că: „GPT-3 are 175 de miliarde de parametri, și a fost antrenat pe 750 de gigaocteți de text. Pentru comparație, predecesorul său, GPT-2, nu a fost antrenat decât cu 1,5 miliarde de parametri, fiind de peste 100 de ori mai mic”.

Datorită îmbunătățirii antrenamentului și creșterea evidentă a numărului de parametri, GPT-3 are capacitatea de a îndeplini și diferite sarcini pentru care nu există un model prestabilit de la bun început. Acest aspect este cel care face ca ChatGPT să fie, de fapt, atât de revoluționar. În esență, „plasticitatea” modelului de inteligență artificială s-ar concretiza întocmai în acest lucru și ar avea potențialul ca în timp să se autocizeleze mult mai mult. LLM-urile au capacitatea de a prezice cu exactitate care este cuvântul imediat următor după un alt cuvânt, luând în calcul în primul rând cuvinte, iar apoi propoziții. Pe scurt, ChatGPT completează cuvântul inițial, înainte de toate pe baza întrebării introduse de către utilizator, cu alte cuvinte din „memoria sa”, însă cu o precizie extraordinară, ceea ce îi permite să livreze paragrafe întregi, texte, poezii, reclame și traduceri – pe scurt, pagini întregi de text scris (într-o formă sau alta), în funcție de dorințele utilizatorului uman. ChatGPT este un chatbot extrem de complex, antrenat cu o bază deosebit de mare de date și parametri specifici, care îi conferă întrebuințări aproape infinite.

Prezentare ChatGPT
Cateva cuvinte din partea ChatGPT

Cum a fost creat și antrenat ChatGPT?

Simplificând lucrurile, ChatGPT se aseamănă destul de bine (dar într-un sens restrâns, vag) cu serviciile de chat care îndeplinesc funcția de serviciu clienți pe anumite pagini online. Pe scurt, modelul de inteligență artificială are capacitatea de a se angaja într-o conversație cu utilizatorul. Acronimul ”GPT” din denumirea face referire la ”Generative Pre-training Transformer”, adică modelul pe care se bazează ChatGPT în procesarea limbajului. Până aici, lucrurile sunt destul de asemănătoare cu alți chatbots obișnuiți. Însă caracteristica revoluționară a acestui chatbot și în esență a celor care vor urma după el este faptul ChatGPT a fost antrenat nu doar cu cantități enorme de date și parametri, ci a fost antrenat și prin RLHF: învățarea prin consolidare pe baza feedback-ului uman. Cu alte cuvinte, RLHF a transformat ChatGPT într-un chatbot care dispune de capacitatea de discerne între răspunsuri greșite și corecte, de a răspunde la diferite „întrebări capcană”, de a recunoaște diferite greșeli și multe altele.

Versiunea GPT-3.5 a fost mult cizelată și îmbunătățită față de versiunea din 2020. Așa cum și mai sus am afirmat, GPT-3.5 a fost antrenat, fundamentat și consolidat pe cantități extraordinar de mari de date, texte, informații din surse online. Acest antrenament a avut atât rolul de oferi chatbot-ului o gamă variată de posibile scenarii conversaționale (texte, dialoguri, fragmente și fraze), cât și o oarecare „valență umană”, astfel încât să poată oferi răspunsuri sub forma unor conversații, și chiar să poarte conversații. Datorită feedback-ului uman, modelul de inteligență artificială dispune și de capacitatea de a ști la ce se așteaptă oamenii atunci când pun o anumită întrebare: un fel de capacitate de a recunoaște search intent-ul utilizatorului. Pe scurt, ChatGPT nu doar că are capacitatea de a prezice următorul cuvânt dintr-o serie de cuvinte, integrate apoi într-o frază/propoziție, ci și de a descoperi ce anume vrea utilizatorului să știe, dintr-o gamă și colecție variată de posibilități existente.

Conform lucrării științifice de domeniu, publicate în martie 2022, intitulate Training Language Models to Follow Instructions with Human Feedback, abordarea aceasta este una inovatoare și are potențialul de a duce inteligența artificială la un cu totul alt nivel: „Lucrarea noastră a fost motivată de dorința de a stimula impactul pozitiv al modelelor lingvistice mari, prin antrenarea lor pentru a face exact ceea ce un set de oameni doresc să facă. Implicit, modelele de limbaj și programare optimizează obiectivul de predicție a cuvântului următor, însă acest lucru este doar o aproximare a ceea ce dorim cu adevărat ca aceste modele să facă. Rezultatele noastre indică faptul că tehnicile sunt promițătoare pentru a face modelele de limbaj mai utile, mai inofensive și mai veridice. Simpla încercare de a face modelele lingvistice mai mari nu înseamnă într-un mod concret că le facem mai bune în a urmări intenția utilizatorului. Există modele lingvistice de dimensiuni mari care pot genera și livra output-uri false, inutile pentru intenția utilizatorului. Așadar, aceste modele nu se aliniază așteptărilor utilizatorului”.

Oul sau gaina dezbatere ChatGPT
ChatGPT ne răspunde la întrebarea „Oul sau gaina”?

Limitări pe care le prezintă ChatGPT

Deși ChatGPT se dovedește deosebit de util în anumite circumstanțe, există încă numeroase și variate limitări și deficiențe pe care le prezintă. Iată care sunt câteva dintre acestea.

ChatGPT nu va oferi niciodată răspunsuri violente, ofensatoare

Chiar dacă acest lucru este de lăudat și de apreciat, încă reprezintă o limitare a ChatGPT. Încă de la început, ChatGPT a fost programat să nu ofere răspunsuri de natură ofensatoare, care i-ar putea deranja pe utilizator. Prin urmare, chatbot-ul va evita orice tip de discuție în care diferiți utilizatori se angajează, cu scopul de a aduce „prejudicii morale” de ambele părți.

Calitatea răspunsurilor primite depinde în primul rând de cantitatea de indicații

În raportul „calitate versus cantitate”, ChatGPT pune preț în special pe cantitatea de informații primite în livrarea unui răspuns cât mai specific, în conformitate cu intenția utilizatorului. După cum am spus și mai sus, ChatGPT se bazează pe ”prompts”, adică pe acele directive care îi vor asigura capacitatea de a oferi răspunsuri mult mai clare și de calitate.

Răspunsurile oferite de ChatGPT nu sunt chiar întotdeauna corecte și viabile

Deși ChatGPT a fost antrenat cu o cantitate enormă de date și parametri, nu întotdeauna livrează utilizatorului răspunsuri corecte. De fapt, deseori poate încerca „să îl păcălească” pe utilizator, dându-i impresia că răspunsurile livrate sunt corecte când, de fapt, sunt departe de adevăr. Din considerente evidente, îți recomandăm ca în cazul în care folosești ChatGPT, să ai întotdeauna în vedere și verificarea răspunsurilor pe care ți le oferă. Chiar dacă răspunsurile pe care chatbot-ul ți le oferă par veridice și demne de încredere, foarte multe persoane s-au plâns deja de acest lucru: capacitatea ChatGPT de a oferi răspunsuri extrem de greșite.

Lipsa evidentă de naturalețe a răspunsurilor

ChatGPT nu se poate adapta întocmai unui limbaj natural, cursiv și fluent, caracteristic nouă și speciei noastre. Prin urmare, dacă vei încerca să interacționezi cu platforma, punându-i diferite întrebări, vei observa faptul că uneori răspunsul conține termeni repetitivi, într-un fel de model prestabilit, pe baza căruia sunt construite următoarele fraze și răspunsuri. Chiar dacă ChatGPT îți oferi o cantitate anume de text, vei observa că uneori „se învârte în jurul cozii”, fără a aduce ceva nou sau relevant pentru intenția utilizatorului.

ChatGPT poate fi folosit în scopuri mai puțin binevoitoare

ChatGPT poate face cam orice: să scrie cântece, poezii, eseuri, să ofere sfaturi (neavizate, mai ales) și chiar să creeze sisteme malware. Prin urmare, capacitatea de a-l folosi în scopuri și mai puțin etice îl face un instrument cu potențial dăunător pentru oamenii răuvoitori. Deși ChatGPT poate fi folosit în foarte multe direcții pozitive, totul depinde de intenția umană a utilizatorului.

Haiku compus de ChatGPT
ChatGPT compune un haiku, demonstrându-și capabilitățile.

Avantaje pe care le prezintă ChatGPT

După cum se subînțelege, ChatGPT prezintă și numeroase aplicații și potențiale utilizări pentru utilizatori. Funcția de chatbot este cea esențială și, de altfel, s-ar putea să nici nu există o limită prestabilită (decât cele prezentate mai sus) a interacțiunii cu ChatGPT. Deși chatbots există de mai mulți ani, ChatGPT aduce îmbunătățiri semnificative când vine vorba de corectitudinea și specificitatea unui răspuns, de fluiditatea și minuțiozitatea răspunsurilor pe care le oferă. Chiar încă de când a fost lansat, ChatGPT a ridicat numeroase probleme privitoare la posibilitatea și capacitatea studenților și elevilor de a-și face proiectele, lucrările și temele folosindu-se de AI, respectiv ChatGPT. Un student de la Universitatea Princeton a reușit să dezvolte o aplicație ce are potențialul de a identifica și evidenția lucrările și scrierile create de către un chatbot.

Pe de altă parte, ChatGPT mai ridică și probleme de altă natură: riscuri suplimentare care, după cum mulți susțin, pot fi deosebit de grave. Unii au prezis faptul că ChatGPT ar putea fi utilizat pentru a potența violența atacurilor de tip malware și phishing, și că hackerii ar putea folosi și investi această tehnologie pentru a dezvolta modele de inteligență mai puțin susceptibile spre a fi controlate de către alții. Dincolo de dezinformarea pe care chatbot-ul uneori o livrează, unii cred că ChatGPT ar putea fi folosit pentru propagandă politică, înșelătoare, distribuirea de tot felul de amenințări, materiale cu caracter discriminatoriu și multe altele. Pe scurt, ar putea fi o formă de inteligență artificială deosebit de greu de controlat.

Ce poate face ChatGPT?

Chatbot-ul poate face deosebit de multe, iar rezultatele livrate sunt bazate pe text: îți poate face tema la limba și literatura română, poate face calcule, poate scrie linii de cod, poate să descrie anumite lucruri, să scrie articole, reclame, să-ți recomande filme și melodii, să creeze melodii. Așadar, are întrebuințări nenumărate, iar acesta este, după cum mulți spun, „doar începutul”, și urmează să fie mult cizelat și rafinat de-a lungul timpului. În luna ianuarie a acestui an, MSFT (Microsoft Corp.) a făcut anunțul conform căruia urmează să investească 10 miliarde de dolari în OpenAI, cei care au dezvoltat ChatGPT. Curând, Google își va lansa propriul chatbot pentru a intra în competiție cu ChatGPT. Acesta este denumit Bard, și utilizează modelul LaMDA de limbaj pentru a funcționa. ChatGPT poate scrie chiar și povestiri (scurte) în stilul unui anumit autor, și chiar melodii după stilul unor cântăreți celebri. Pe scurt, îți va oferi un răspuns pentru orice interogare/sarcină la care, din start, se poate răspunde sub forma unui text scris.

ChatGPT informatii TechCafe
Ce stie ChatGPT despre portalul nostru TechCafe?

Este ChatGPT gratis?

În momentul de față, utilizarea ChatGPT este gratuită pentru o perioadă de probă, în principal pentru a fi adunate date utile companiei OpenAI, implicit feedback necesar pentru a îmbunătăți funcționalitatea chatbot-ului. Ei încearcă să adune tot felul de date rezultate în urma diferitelor interacțiuni (scenarii conversaționale) dintre platformă și utilizatorul uman. Conform anunțului oficial, OpenAI pune preț pe feedback-ul utilizatorului: „Deși am făcut eforturi mari pentru ca modelul nostru să refuze solicitările nepotrivite din partea utilizatorului, tot va răspunde uneori la instrucțiuni cu potențial violent sau chiar va prezenta un comportament părtinitor. Folosim API-ul de moderare pentru a avertiza sau bloca anumite tipuri de conținut, dar ne așteptăm ca acesta să aibă deocamdată rezultate fals-negative și fals-pozitive”.

Cum se utilizează ChatGPT?

Pentru a utiliza ChatGPT, tot ce trebuie să faci este să intri pe pagina oficială chat.openai.com. Este necesar, înainte de toate, să îți faci un cont (se realizează foarte ușor). În momentul de față nu trebuie să plătești nimic pentru a-l folosi, dar cu siguranță acest lucru se va schimba în viitor. Aici, în căsuța de mesaje, poți începe să interacționezi cu ChatGPT după bunul plac, cerându-i tot ce îți trece prin cap (în limita bunului simț) pentru a-i pune la încercare „inteligența”!

Share.
Avatar of Lucian Constantin

Absolvent al Facultatii de Stiinte ale Naturii, specializat in fizica si informatica. Pasionat de mic de tehnologie, cosmologie si tot ceea ce cuprinde necunoscutul si evolutia umanitatii.

Un comentariu

  1. Avatar of Ilie

    Am interested ca este capabil de empathetic poate sa” mimeze” simpatie Fata de batrini si oameni singuri . Ar fi minunat daca ar putea avea o functie care sa serene cu sentimentele umane?

Lasa un raspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.